Przejdź do treści

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu Agnieszka Henzler
Kancelaria Komornicza nr XIII
ul. Grunwaldzka 10
45-054 Opole
tel. 77 407 91 31
e-mail: opole.henzler@komornik.pl

Dane do wpłat:

nr rachunku bankowego: Alior Bank S.A. 04 2490 0005 0000 4530 3419 5808
KOD SWIFT: ALBPPLPW
( w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko oraz numer sprawy)

Na naszej stronie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informację o naszej kancelarii.Opole 45-054

ul. Grunwaldzka 10
Godziny otwarcia
 
Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.00


Przyjęcie interesantów
 
czwartek w godz. 10.00 -16.00
oraz w inne dni po uprzednim umówieniu wizyty 

EPUAP: KS_Henzler_Agnieszka/domyslna

EPU ID: 3220

Zadaj pytanie

  Zakres terytorialny:

  Zgodnie z na  art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych komornik jest uprawniony do prowadzenia spraw na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z wyłączeniem spraw: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

  Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika ( art. 10 ust. 3  ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych).

  Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Opolu. Obaszar obejmuje miasto Opolu oraz gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Zębowice.

  Zadania:

  Zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych  m,in. do zadań komornika należy :

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne (np. opróżnienie lokalu, eksmisję czy wydanie nieruchomości) oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczania na rachunku bankowym,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów;
  • sporządzanie protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia,
  • osobiste doręczanie adresatowi zawiadomień i innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty (na zlecenie sądu lub wniosek powoda),
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej bądź najwyższej oferty (na wniosek organizatora licytacji);
  • zabezpieczanie spadku i sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

  JAK DOJECHAĆ?


  Skontaktuj się z nami